EnglishPolish

O firmie

Planowanie podatkowe

Międzynarodowe prawo podatkowe

Ceny transferowe

Kontakt

Audyty podatkowe
 

Celem tej usł‚ugi jest zbadanie, czy w danym przedsię™biorstwie nie zaistniał‚y jakie¶ zdarzenia, które został‚y nieprawidł‚owo ocenione z punktu widzenia podatkowego. Usł‚uga taka jest najczꙶciej polecana przed przeję™ciem innej firmy, po zmianie wł‚adz spół‚ki, przed wej¶ciem nowego wspólnika do spół‚ki itp.