EnglishPolish

O firmie

Planowanie podatkowe

Międzynarodowe prawo podatkowe

Ceny transferowe

Kontakt

Doradztwo na etapie tworzenia firm
 

Uwzględnienie kwestii podatkowych już na etapie tworzenia firm pozwala na uniknięcie w przyszł‚o¶ci kosztownych procedur przekształ‚ceniowych,  a takze może umożliwić korzystanie z optymalnych rozwi±zań„ podatkowych bezpoł›rednio po rozpoczęciu dział‚alno¶›ci. Zapewniamy kompleksowe doradztwo i pomoc na etapie tworzenia firm, w tym wszelkie doradztwo zwi±zane z tworzeniem tzw. holdingów.