EnglishPolish

O firmie

Planowanie podatkowe

Międzynarodowe prawo podatkowe

Ceny transferowe

Kontakt

O nas
 

Kancelaria podatkowa został‚a zał‚ożona w 1996 roku przez Wojciecha Prusa- doradcę™ podatkowego . Wojciech Prus ukończył‚ dwa fakultety i jest z wykształ‚cenia prawnikiem i ekonomist±…. Kancelaria specjalizuje się™ w obsłudze przedsię™biorstw, a także w mię™dzynarodowym prawie podatkowym. Kancelaria specjalizuje się™ również w rozwi±zywaniu zł‚ożonych problemów podatkowych, w tym już w trakcie postę™powań„ podatkowych a także w optymalizacji podatkowej. Kancelaria współ‚pracuje z wieloma kancelariami prawniczymi i konsultingowymi w Polsce i zagranic±.

Misj±… kancelarii jest zapewnienie profesjonalnej obsł‚ugi prawnopodatkowej, opartej na wiedzy i kreatywnoł›ci.