EnglishPolish

O firmie

Planowanie podatkowe

Mię™dzynarodowe prawo podatkowe

Ceny transferowe

Kontakt

Obsł‚uga przedsię™biorstw
 

Oferujemy stał± obsł‚ugę™ przedsiebiorstw, która polega na bieżę…cym konsultowaniu skutków podatkowych wszelkich zdarzeń gospodarczych, a także interpretacji przepisów podatkowych i pozostał‚ych zwi±…zanych ze ¶›wiadczeniami publicznoprawnymi. Współ‚praca w tym zakresie może polegać również na stał‚ych wizytach doradcy podatkowego w danym przedsię™biorstwie.