EnglishPolish

O firmie

Planowanie podatkowe

Międzynarodowe prawo podatkowe

Ceny transferowe

Kontakt

Planowanie podatkowe
 
 
Specjalnością naszej kancelarii są usługi planowania, związane w szczególności ze zbywaniem nieruchomości, zbywaniem udziałów lub akcji, zbywaniem przedsiębiorstw, czy też w odniesieniu do wszelkich działań restrukturyzacyjnych takich jak: fuzje, podziały lub przekształcenia spółek. W ramach świadczonych usług planowania podatkowego staramy się zapewnić ich najwyższą jakość, w szczególności poprzez oficjalne uzgadnianie stanowiska z organami podatkowymi ( w ramach wiążących interpretacji podatkowych).