EnglishPolish

O firmie

Planowanie podatkowe

Międzynarodowe prawo podatkowe

Ceny transferowe

Kontakt

Przekształcenia, fuzje, przejęcia, podziały spółek
 

Oferujemy kompleksową obsługę związaną z tzw. działaniami restrukturyzacyjnymi, do których zalicza się m.in. przekształcenia, połączenia czy też podziały spółek. Nasze doradztwo sprowadza się nie tylko do oceny skutków rozwiązań„ zaproponowanych przez klienta, lecz również na proponowaniu rozwiązań„ alternatywnych, w tym optymalnych z punktu widzenia podatkowego.