EnglishPolish

O firmie

Planowanie podatkowe

Międzynarodowe prawo podatkowe

Ceny transferowe

Kontakt

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 

Ceny transferowe (z ang. transfer pricing) to sformuowanie, które się odnosi do cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przepisy podatkowe w wiekszości państw OECD, w tym w Polsce, zawierają szereg regulacji, dotyczących cen transferowych. Gównym celem tych przepisów jest zapobieżenie uchylaniu się od opodatkowania poprzez odpowiednie kształtowanie cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Jedną z takich regulacji jest obowiązek sporzadząnia dokumentacji cen transferowych, po spenieniu określonych kryteriów, dotyczących wartości tych transakcji i sposobu powiązania z drugim podmiotem. Sporządzanie takiej dokumenatcji może być jednak nie tylko realizacją naożonego przez fiskus obowiązku, ale może być też skutecznym narzędziem obrony przed kwestionowaniem takich cen przez organy podatkowe. Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie we wszelkich zagadnieniach, dotyczących cen transferowych.