EnglishPolish

O firmie

Planowanie podatkowe

Mię™dzynarodowe prawo podatkowe

Ceny transferowe

Kontakt

Szkolenia
 

Prowadzimy szkolenia z szeroko rozumianej tematyki podatkowej, przy czym nasz± specjalno¶ci± s± szkolenia z mię™dzynarodowego prawa podatkowego a także z tzw. cen transferowych. Prowadzimy szkolenia zarówno wewnę™trzne jak i otwarte.